Digital Humanities pro literární vědu

výběrový seminář na KBH FF UPOL

(KBH/DHPLV)

doc. Mgr. Richard Změlík, Ph.D. (KBH FF UPOL)

richard.zmelik@upol.cz

VÝUKOVÝ MATERIÁL
K SEMINÁŘŮM:

DH UPOL 2022

DH UPOL 2023

Cílem volitelného semináře v ZS 2021/2022, který je realizován na katedře bohemistiky FF UPOL, je seznámit studenty se základními možnostmi, které dnes Digital Humanities nabízí literární vědě, a to především v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka. Seminář, který není alternativou korpusové lingvistiky na FF UP, je koncipován do dvou na sebe plynule navazujících částí. První bude věnována jednak vybraným příkladům využití exaktních metod v literární vědě, estetice, popř. lingvistice (tam, kde je předmětem literární dílo a otázky s tím spojené), jednak představení aktuálních projektů domácího výzkumu, které vychází z podnětů kvantitativně-korpusových metod, NLP nebo digitální literární kartografie. Druhá část se zaměří na praktické osvojení základů programování (NLP) v Pythonu. Smyslem semináře není podat vyčerpávající přehled o literárněvědně orientovaném výzkumu v rámci Digital Humanities, ale seznámit studenty s jednou z dílčích oblastí DH v literární vědě, která vychází z možností strojového zpracování a analýzy přirozeného jazyka, jejichž potenciál lze využít také v literárněvědném kontextu. Seminář bude ukončen zápočtem, který studenti obdrží za samostatné vypracování zadaného úkolu. Účast na semináři nevyžaduje žádné předchozí znalosti s programováním. Naopak je určen těm, kteří dosud žádné zkušenosti nemají.


PROGRAM SEMINÁŘE:


Frekventantům je doporučeno, aby na seminář byli vybaveni vlastním notebookem, nejlépe pak s operačním systémem Win 10, popřípadě Win 11.

Katedra bohemistiky FF UPOL

Python download

PyPi

Visual Studio Code download